Plán akcí 4/1/2019 - 4/30/2019

 • 1/4
  Monday
  Maturitní zkouška z Che
  08:00 - 10:40 Zbylí maturanti mají spojený rozvrh Che - 2.-3.h. dozor KZ
 • 2/4
  Tuesday
  Schůzka k 6.A a druhým ročníkům
  07:30 - 08:00 účastní se třídní a vyučující v daných třídách
  Maturitní zkouška z D
  08:00 - 09:40 2.v.h. - dozor RA
  Maturitní zkouška La
  08:00 - 10:40
  Olympiáda z M
  08:00 - 16:50
  Setkání DofE - ÚnL
  11:45 - 18:30
 • 3/4
  Wednesday
  Olympiáda z F - okres
  08:00 - 16:50
  Příprava exkurze
  10:50 - 11:35
  Přípravné kurzy do primy
  15:00 - 16:30
  Příprava na PZ čtyřleté gymnázium
  15:00 - 17:00
 • 4/4
  Thursday
  Olympiáda z Che - kraj
  08:00 - 16:50
  Olympiáda z Čj - kraj
  08:00 - 16:50 s rodiči
  Kabinet M - ÚnL
  10:50 - 14:20
 • 5/4
  Friday
  Olympiáda z Bi - kraj
  08:00 - 15:10
  Veslování Šlk
  08:00 - 15:10
  OVOV - okres Vdf
  08:00 - 15:10
  ČŠI - Pha
  08:00 - 15:10
  Soutěž sborů Ltm
  09:55 - 15:10 členové N.T.C.
 • 6/4
  Saturday
  Česko-německá výměna
 • 7/4
  Sunday
  Česko-německá výměna
 • 8/4
  Monday
  Č-N výměna
  08:00 - 14:20
  Školení KP - Pha
  08:00 - 16:50
  Poradna Mgr. Víta
  14:00 - 16:00
 • 9/4
  Tuesday
  Školení KP - Pha
  08:00 - 16:50
  Olympiáda z M - okres
  08:00 - 16:50
  Č-N výměna - exkurze MlB
  08:00 - 16:50
  Čtvrletní pedagogická porada
  14:00
 • 10/4
  Wednesday
  Erasmus+ - příprava mobility
  08:00 - 13:30
  Olympiáda z Bi - okres
  08:00 - 16:50
  Č-N výměna - exkurze Pha
  08:00 - 16:50
  Porada VP
  08:55 - 12:30
  Konzultace k maturitám
  09:55 - 12:30 3.v.h.- MV 4.v.h.- ND 5.v.h.- ST
  Maturitní komisař
  11:45 - 18:30
  Státní maturity - PP ČjL
  12:30 - 15:15 zadavatelé si vyzvednou dokumentaci v 12:10 v ředitelně bude vypnuto zvonění zadavatelé: Che: FO 1.A: RA KR: MA PF: KJ Fl (PUP): KL
  Přípravné kurzy do primy
  15:00 - 16:30
  Příprava na PZ čtyřleté gymnázium
  15:00 - 17:00
 • 11/4
  Thursday
  Státní maturity - PP Aj
  08:00 - 09:30 zadavatelé si vyzvednou zkušební dokumentaci v 7:40 v ředitelně bude vypnuto zvonění zadavatelé: Che: KR 1.A: RA KR: ND Fl (PUP): SI
  Č-N výměna - návštěvy hodin
  08:00 - 10:40 třídy: 4.A, 5.A, 1.C, 1.D, 6.A
  Maturitní komisař
  08:00 - 13:30
  Jugend debattiert - Pha
  08:00 - 16:50
  Státní maturity - PP Nj
  10:00 - 11:30 zadavatel si vyzvedne zkušební dokumentaci v 9:40 v ředitelně bude vypnuto zvonění zadavatel: Fl: VO
  Č-N výměna - exkurze Rbk
  10:50 - 16:50
  Schůze SRPŠ
  16:00 - 17:00
  Rodičovské schůzky
  17:00 - 18:30
 • 12/4
  Friday
  Jednotné přijímací zkoušky (4-leté)
  08:00 - 12:30 zadávající a dozory dle přiloženého rozpisu bude vypnuto zvonění
  Jugend debattiert - Pha
  08:00 - 16:50
  Č-N výměna
  08:55 - 13:30
 • 13/4
  Saturday
 • 14/4
  Sunday
 • 15/4
  Monday
  Jednotné přijímací zkoušky (4-leté)
  08:00 - 14:00 zadávající a dozory dle přiloženého rozpisu bude vypnuto zvonění
  Setkání se senátorem - Kr.Lípa
  08:00 - 15:10
 • 16/4
  Tuesday
  Jednotné přijímací zkoušky (8-leté)
  08:00 - 12:15 zadávající a dozory dle přiloženého rozpisu bude vypnuto zvonění
  Olypiáda z Bi C - okres
  08:00 - 16:50
 • 17/4
  Wednesday
  Jednotné přijímací zkoušky (8-leté)
  08:00 - 12:30 zadávající a dozory dle přiloženého rozpisu bude vypnuto zvonění
  Den země - Rbk
  08:00 - 15:10
  Exkurze - Dresden
  08:00 - 16:50
  Výchovný koncert - Rbk
  09:55 - 12:30
 • 18/4
  Thursday
 • 19/4
  Friday
 • 20/4
  Saturday
 • 21/4
  Sunday
 • 22/4
  Monday
 • 23/4
  Tuesday
  Schůzka k 7.A a třetím ročníkům
  07:30 - 08:00 účastní se třídní a vyučující v daných třídách
 • 24/4
  Wednesday
  Exkurze IQlandie - Lbc
  Erasmus+ - příprava mobility
  08:00 - 14:20
  Olympiáda z F - kraj
  08:00 - 16:50
  Stolní tenis - Vdf
  08:00 - 16:50
 • 25/4
  Thursday
  Porada k maturitním ročníkům
  14:45 pro vyučující v maturitních ročnících
 • 26/4
  Friday
  Přípravný den - Den Evropy
  08:00 - 13:30 dozory viz přiložený rozpis schůzka dozorů ve sborovně v 7:40 1.-3. + LVT1
  Robosoutěž
  08:00 - 15:10
 • 27/4
  Saturday
 • 28/4
  Sunday
 • 29/4
  Monday
 • 30/4
  Tuesday

Toto bude nahrazeno šablonou id="actionTemplate"